VÄLKOMMEN

Välkommen till hemsidan för Refugium – rum för samtal. Jag erbjuder samtalsterapi i olika former, coachning och mindfulness, både till dig som privatperson och till företag. Målet är att hjälpa dig att öka din potential och ditt välbefinnande.

Refugium är latin och betyder tillflyktsort, en plats att dra sig tillbaka till för inre reflektion och samtal. Detta är nog så viktigt i tillvaron, reflektion är en möjlighet att fundera över tillvarons villkor och hur det är att vara människa.

Refugium – rum för samtal har fokus på det goda samtalet som leder dig till den förändring du söker och önskar. Du får möjlighet att påbörja nya vägar och finna nya mål i livet.

Jag erbjuder dig verktyg så att du kan styra din egen utveckling utifrån beprövade metoder som Kognitiv Beteendeterapi (KBT), mindfulness, viktminskning enligt Stahremetoden och stöd- och krissamtal. Jag har även gått steg 2 i LI, Life Span Integration. Alla samtal sker under sekretess.

Mina övriga tjänster innehåller bl. a projektledning inom projekt med sociala mål. Det kan innebära utvecklingsprojekt inom trädgård, hälsa, boendefrågor och samverkan med ideella sektorn. Jag kan bidra med handledning vid planering, processledning samt uppföljning och utvärdering.

Välkommen att kontakta mig!

Posted in Uncategorized | Leave a comment