VÄLKOMMEN

Välkommen till Refugium – rum för samtal. Vi erbjuder samtalsterapi i olika former, handledning och mindfulness, både till dig som privatperson och till företag. Målet är att hjälpa dig att öka din potential och ditt välbefinnande.

Refugium är latin och betyder tillflyktsort, en plats att dra sig tillbaka till för inre reflektion och samtal. Detta är nog så viktigt i tillvaron, reflektion är en möjlighet att fundera över tillvarons villkor och hur det är att vara människa.

Refugium – rum för samtal har fokus på det goda samtalet som leder dig till den förändring du söker och önskar. Du får möjlighet att påbörja nya vägar och finna nya mål i livet.

Vi erbjuder Kognitiv Beteendeterapi (KBT),   Life Span Integration(LI), mindfulness, stöd- och krissamtal samt handledning i psykosocialt arbete.  Alla samtal sker under sekretess.

Övriga tjänster innehåller bl. a projektledning inom projekt med sociala mål. Det kan innebära utvecklingsprojekt inom trädgård, hälsa, boendefrågor och samverkan med ideella sektorn.

Välkommen att kontakta oss!

Posted in Uncategorized | Leave a comment