NATUR och TERAPI

Kombinationen trädgård och terapi som behandlingsform har lika lång historia som medicinens.  Trädgårdsterapi däremot är relativt nytt i Sverige och har utvecklats sedan 1980-talet inom olika discipliner som miljöpsykologi, landskapsarkitektur och arbetsterapi. Att använda trädgård i terapeutiskt syfte är således  inget nytt i historien, och idag finns flera sådana terapiträdgårdar i Sverige.

Det unika med trädgårdssterapi är att den i högre utsträckning än andra terapiformer bygger på klientens kreativitet och att det terapeutiskt verksamma är en ordlös process.
Trädgård och odling används i terapeutisk form framförallt i England i dag, där trädgården läker trasiga själar och erbjuder en nytt socialt sammanhang för den som upplevt krig och flykt. Refugium- rum för samtal erbjuder trädgårdsterapi enligt denna modell till både privata och offentliga kunder.

I mitt arbete med kbt-terapi använder jag ofta inslag från trädgårdsterapin som komplement. Mitt intresse är stort för trädgårdsterapi,  se denna examensuppsats i ämnet, läs mer här.

Här kan du läsa mer om natur och trädgårdens betydelse för hälsan: 

http://www.halsansnatur.se/hem.html

Intresserad? Välkommen att kontakta Refugium – rum för samtal.

Comments are closed.