TERAPI

 

Kognitiv Beteendeterapi, KBT, är en pedagogisk terapiform där förhållningssättet är att vi arbetar i team, vi kombinerar en bra dialog med olika övningar som hjälper dig att reflektera och träna nya beteenden.

Här följer några exempel på vad du kan söka hjälp för:

  • mot nedstämdhet och depression
  • utmattningssyndrom
  • oro och negativa tankar som påverkar din vardag
  • ångest och panikattacker
  • fobier av olika slag
  • låg självkänsla
  • stress
  • sömnbesvär
  • vikt

 

Existentiell vägledning är en terapi med fokus mer på reflektion kring viktiga grundläggande livsfrågor, och /eller dilemman som  t ex frågan om hur vi kan skapa mening i våra liv, att finna återhämning efter förluster av olika slag och att etablera ett för
dig hållbart liv.

Trädgårdsterapi – Kombinationen trädgård och terapi som behandlingsform har lika lång historia som medicinens.  Trädgårdsterapi däremot är relativt nytt i Sverige och har utvecklats sedan 1980-talet. Att använda trädgård i terapeutiskt syfte är således  inget nytt i historien, och idag finns flera sådana terapiträdgårdar i Sverige.

Bild1

Det unika med trädgårdsterapin är att den i högre utsträckning än andra terapiformer bygger på klientens kreativitet och att det terapeutiskt verksamma är en ordlös process.
Trädgård och odling används i terapeutisk form framförallt i England i dag, där trädgården läker trasiga själar och erbjuder en nytt socialt sammanhang för den som upplevt krig och flykt. Refugium- rum för samtal erbjuder trädgårdsterapi enligt denna modell till både privata och offentliga kunder.

I mitt arbete med kbt-terapi använder jag ofta inslag från trädgårdsterapin som komplement. Mitt intresse är stort för trädgårdsterapi,  se denna examensuppsats i ämnet, läs mer här.

Här kan du läsa mer om natur och trädgårdens betydelse för hälsan: 

http://www.halsansnatur.se/hem.html

Intresserad? Välkommen att kontakta Refugium – rum för samtal.

Comments are closed.