HANDLEDNING

Handledning i Psykosocialt arbete

Refugium erbjuder handledning inom psykosocialt arbete, såväl till enskilda som grupphandledning. Ett särskilt fokus är inriktningen på integrationsfrågor, dvs för personal och/eller kontaktpersoner som på något sätt möter nyanlända, ensamkommande ungdomar,  men även andra grupper som  tex anknytnings- , kvotflyktingar etc.

Det kan vara handledning för personal i kommun, landstings och privat driven vård och behandling, som t ex familjehem, HVB-hem, sjukvårdspersonal för att nämna några exempel.

Vi har examen handledning i psykosocialt på Sapu, Stockholm.

Handledning i Psykosocialt arbete + Mindfulness
Denna kombination av utveckling och stöd i yrkesrollen och mindfulness kan ge en uttröttad arbetsgrupp ny energi. Det kan handla om en förebyggande insats för att undvika sjukskrivningar på grund av  stressrelaterad ohälsa.

Projekt- och processhandledning

Refugium erbjuder även projekt- och processhandledning utifrån ett kognitivt förhållningssätt.  Det kan t.ex vara utvecklingsprojekt inom:

  • Trädgård
  • Hälsa
  • Boendefrågor
  • Samverkan med ideella sektorn

Exempel på stöd är handledning till projektgrupper och ledning i att planera, starta, genomföra och avsluta projekt. Det kan också handla om processledning samt uppföljning och utvärdering. Målgrupperna är såväl projektledare som ska starta ett projekt eller projektgrupper som är mitt inne i sitt projektarbete.

 

Intresserad? Välkommen att kontakta Refugium-rum för samtal för en diskussion och offert!

Comments are closed.