HANDLEDNING

Handledning i Psykosocialt arbete

Refugium erbjuder handledning inom psykosocialt arbete, såväl till enskilda som grupper.
Handledningen syftar till att skapa utveckling av personalens yrkesroll och att verksamheten utvecklas.  I handledningen får arbetsgruppen möjlighet att reflektera kring sitt arbete och sitt förhållningssätt, ofta handlar det om bemötandefrågor men även en del utbildningsinsatser.

Att få handledning i det sociala arbetet medför att personalen orkar stanna kvar på jobbet och utvecklar sitt arbetssätt.

Exempel på handledningsuppdrag för personal jag har/haft:

  • Arbetsträning för långtidsarbetslösa med psykosocial och psykiatrisk problematik
  • Daglig verksamhet inom Lss, fokus på neuropsykiatriska funktionsbegränsningar
  • Skyddat boende, uppbyggnad och utveckling av verksamhet
  • Studiecirkel angående äldres ensamhetsproblematik,
  • Hvb- hem för ensamkommande ungdomar med särskilt fokus på integrationsfrågor

Handledning i Psykosocialt arbete + Mindfulness
Denna kombination av utveckling och stöd i yrkesrollen och mindfulness kan ge en uttröttad arbetsgrupp ny energi. Det kan handla om en förebyggande insats för att undvika sjukskrivningar på grund av  stressrelaterad ohälsa.

Projekt- och processhandledning

Refugium erbjuder även projekt- och processhandledning utifrån ett kognitivt förhållningssätt.  Det kan t.ex vara utvecklingsprojekt inom:

  • Trädgård
  • Hälsa
  • Boendefrågor
  • Samverkan med ideella sektorn

Exempel på stöd är handledning till projektgrupper och ledning i att planera, starta, genomföra och avsluta projekt. Det kan också handla om processledning samt uppföljning och utvärdering. Målgrupperna är såväl projektledare som ska starta ett projekt eller projektgrupper som är mitt inne i sitt projektarbete.

Intresserad? Välkommen att kontakta Refugium-rum för samtal för en diskussion och offert!

Comments are closed.