OM Refugium

Företaget Refugium-rum för samtal ägs och drivs av Lena Söderholm och har mottagning i Stockholm. Min bakgrund i korta drag:

- Fil.kand i pedagogik från Beteendevetenskapliga utredarlinjen vid Stockholms universitet.
- Kognitiv Beteendeterapeut, steg 1
- Mindfulness-instruktör,Scandinavian Center for Awarenesstraining, SCAT,  dr Andries      Kroese, samt steg 1 och steg 2 Mindfulnesscenter i Sverige, Ola Schenström
- Life Span Integration, steg 1 och steg 2, traumabehandling, Din Insida, Stockholm
-Certifierad kursledare av överviktsgrupper enligt  Stahremetoden
-Projekt- och processledning inkl uppföljning och utvärdering
- Handledarutbildning i psykosocialt arbete, SAPU, 45 poäng

Jag har arbetat i många år socialsekreterare och därefter som projektledare med utvecklingsprojekt, främst inom stat och kommun. Under denna period arbetade jag med olika EU- program som Socialfonden, Regionalfond, Flykting- och Integrationsfonderna. Att arbeta med grupper utifrån det sk empowerment-begreppet var en stor del av mitt arbete, och bland det roligaste jag vet.

Idag arbetar jag både med enskilda samtal och grupper som terapeut och mindfulnessinstruktör.  Jag har även ett stort intresse för trädgård och hälsa i kombination, den sk trädgårdsterapin, och trädgårdens läkande kraft.

Jag är ansluten till Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier och till Mindfulnesscenters nationella nätverk för mindfulnessinstruktörer.

Företaget innehar F-skatt.

Har du frågor? Välkommen att kontakta Refugium-rum för samtal

Comments are closed.