OM Refugium

Företaget Refugium-rum för samtal ägs och drivs av Lena Söderholm och har mottagning i Stockholm. Min bakgrund i korta drag:

- Fil.kand i pedagogik från Beteendevetenskapliga utredarlinjen vid Stockholms universitet.
- Kognitiv Beteendeterapi, steg 1. KBT Svealand, Örebro
- Mindfulness-instruktör,steg 2 Mindfulnesscenter i Sverige, Ola Schenström
- Scandinavian Center for Awarenesstraining, SCAT,  dr Andries  Kroese
- Handledarutbildning i psykosocialt arbete,  45 poäng, SAPU, Stockholm,
-Försäkringsmedicin/rehabkoordinering, 7 p, Karolinska institutet, Stockholm
- Existentiell terapi, introduktion, SEPT, Stockholm
-Life Span Integration, steg 2, traumabehandling, Din Insida, Stockholm
-Certifierad kursledare av överviktsgrupper
- Hälsoträdgårdar, 20 p, SLU, Alnarp
- Leg hälso- och sjukvårdskurator, Socialstyrelsen
-Projekt- och processledning inkl uppföljning och utvärdering, Cesam, Örebro

 

 

Företaget innehar F-skatt.

Har du frågor? Välkommen att kontakta Refugium-rum för samtal

Comments are closed.